Обговорення з громадськістю

2020 рік

Про публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020–2021 роки


Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України (далі – Комісія) повідомляє, що 06.03.2020 на засіданні Комісії схвалено проєкт Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020 – 2021 роки (далі – Проєкт).

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та з урахуванням вимог Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, з метою забезпечення прозорості та відкритості підготовки Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020 – 2021 роки, Комісія пропонує взяти участь у публічному обговоренні Проєкту клієнтам Казначейства, представникам громадських організацій, закладів освіти та наукових установ, громадським експертам та іншим зацікавленим особам.

Консультації з питань, що винесено на обговорення, можна отримати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, Державна казначейська служба України. Контактна особа – завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Постников Михайло Юрійович, телефон (044) 281-49-75.

Свої зауваження та пропозиції Комісія просить надавати до 15:00. 25.03.2020 на електронні скриньки (PostnykovM@treasury.gov.ua, anticorrupt@treasury.gov.ua) або поштовим відправленням на адресу: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, Державна казначейська служба України, Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України.

Підсумкове обговорення Проєкту відбудеться 26.03.2020. Про час та форму проведення підсумкового обговорення буде повідомлено додатково.

Після затвердження в установленому порядку Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020 – 2021 роки її дія поширюватиметься на всю структуру органів Казначейства.

Можливі наслідки проведення в життя рішень для різних соціальних груп населення та інших осіб – відсутні.

Результати обговорення будуть оприлюднені на вебпорталі Державної казначейської служби України протягом 2 робочих днів з дня прийняття рішення за їх результатами.

Проєкт Антикорупційної програми Казначейства на 2020-2021 роки.docx

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.docx

Додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.docx

Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків Казначейства.docx


Про публічне обговорення проєкту антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки

З 11 березня 2020 року Державною казначейською службою України організовано та проводиться публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки (далі-Антикорупційна програма).

Підсумкове засідання з обговорення проєкту Антикорупційної програми (матеріали розміщено 11 березня 2020 року на головній сторонці вебпорталу Державної казначейської служби України) відбудеться о 15:00 26 березня 2020 року в режимі відеоконференцзв’язку в приміщенні Державної казначейської служби України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Консультації з питання, що винесено на обговорення, можна отримати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, Державна казначейська служба України. Контактна особа: завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Постников Михайло Юрійович, телефон (044) 281-49-75.

У зв’язку із запровадженням в Україні карантинних заходів просимо зацікавлених осіб свої зауваження та пропозиції, для розгляду та обговорення на підсумковому засіданні, надати до 12:00 26.03.2020 на електронні скриньки (PostnykovM@treasury.gov.ua, anticorrupt@treasury.gov.ua) або особисто через поштові скриньки розміщені за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, Державна казначейська служба України, Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України.


Звіт про публічне обговорення з громадськістю проєкту Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020–2021 роки


Державною казначейською службою України (далі – Казначейство) на виконання вимог Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за №87/31539, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою забезпечення прозорості, відкритості, участі громадського суспільства у підготовці Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020–2021 роки (далі – Антикорупційна програма) шляхом надання пропозицій, зауважень та доповнень до неї з 11 березня 2020 року по 25 березня 2020 року організовано та проведено публічне обговорення Антикорупційної програми, яка була попередньо схвалена Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України (далі – Комісія).

З цією метою на вебпорталі Казначейства 11 березня 2020 року за посиланням https://www.treasury.gov.ua/ua/news/pro-publichne-obgovorennya-proyektu-antikorupcijnoyi-programi-derzhavnoyi-kaznachejskoyi-sluzhbi-ukrayini-na-2020-2021-roki розміщено повідомлення про початок публічного обговорення проєкту Антикорупційної програми та відповідні матеріали (проєкт Антикорупційної програми; Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної казначейської служби України; Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення; Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією). Всім бажаючим запропоновано долучитись до процесу обговорення вищевказаних матеріалів.

Для отримання консультацій, додаткової інформації, надання пропозицій та зауважень, оприлюднені контактні дані відповідальної за проведення заходу особи, електронні та поштові адреси, визначена дата підсумкового засідання, про час та порядок його проведення зацікавлених осіб додатково інформовано через повідомлення на вебпорталі Казначейства 23 березня 2020 року за посиланням https://www.treasury.gov.ua/ua/news/pro-publichne-obgovorennya-proyektu-antikorupcijnoyi-programi-derzhavnoyi-kaznachejskoyi-sluzhbi-ukrayini-na-2020-2021-roki_1

У період з 11 березня 2020 року по 25 березня 2020 року, письмові, у тому числі в електронному вигляді, пропозиції чи зауваження щодо положень проєкту Антикорупційної програми на поштову адресу Казначейства та електронні адреси PostnykovM@treasury.gov.ua, anticorrupt@treasury.gov.ua не надходили, засобами телефонного зв’язку не передавались.

Публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми проведено в два етапи (у зв’язку із запровадженням в Україні карантину основна частина заходів проводилась дистанційно із застосуванням електронних заходів зв’язку).

На першому етапі, який тривав з 11 березня 2020 року по 25 березня 2020 року, проєкт Антикорупційної програми розглянутий в рамках заходів проведених в органах Казначейства всіх регіонів України та центральному апараті Казначейства за участю представників громадських організацій, навчальних закладів, клієнтів Казначейства та інших зацікавлених осіб. Окремо проєкт Антикорупційної програми розглядався в ході нарад та засідань працівниками органів Казначейства всіх рівнів.

На другому етапі, після попереднього аналізу результатів заходів проведених у ході першого етапу обговорення, організовано підсумкове засідання з публічного обговорення проєкту Антикорупційної програми.

Підсумкове засідання проведено 26 березня 2020 року о 15:00 у приміщенні Казначейства за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, 6 у формі відеоконференції з використанням студій територіальних органів Казначейства. У ньому, з урахуванням обмежень встановлених карантинними заходами, взяли участь керівники структурних підрозділів Казначейства, члени Комісії, керівники та працівники територіальних органів Казначейства.

У ході обговорення проєкту Антикорупційної програми членами Комісії надано учасникам засідання пояснення щодо принципів підготовки Антикорупційної програми, її положень, змін внесених за результатами виконання Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020 рік. Присутнім доведено концепцію та напрями реалізації антикорупційної політики Казначейства, насамперед за рахунок впровадження нових електронних послуг та сервісів з метою максимального усунення людського фактору у відносинах органів Казначейства з його клієнтами, забезпечення прозорості внутрішніх процесів та повноти контролю діяльності працівників Казначейства.

У ході відеоконференції представники всіх головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві повідомили, що в ході публічного обговорення проєкту Антикорупційної програми на регіональному рівні зауваження та пропозиції щодо внесення змін до проєкту Антикорупційної програми від представників громадських організацій, навчальних закладів, клієнтів Казначейства, інших зацікавлених осіб та працівників органів Казначейства, які приймали участь у заходах, не надходили. Представниками громадськості та працівниками органів Казначейства було рекомендовано затвердити представлену Антикорупційну програму.

Членами Комісії до присутніх було доведено рішення Громадської ради при Казначействі, прийняте за результатами обговорення проєкту Антикорупційної програми, про схвалення без зауважень та пропозицій наданих до розгляду матеріалів.

Учасниками підсумкового засідання з обговорення проєкту Антикорупційної програми прийнято рішення про схвалення представленого проєкту Антикорупційної програми та рекомендовано його до затвердження Головою Казначейства.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux